Monthly Archives: June 2011

Добрият модел

                  Не знам дали добрият модел в моите представи се припокрива с този на всеки или поне на голяма част от наемателите на жилища – под жилища имам предвид  тези отговарящи на финансовите възможности на хората от средната класа … Continue reading

Posted in Publications | Leave a comment