“Феърплей пропъртис” иска да удължи срока на облигациите си

Дружеството със специална инвестиционна цел “Феърплей пропъртис” ще предложи на облигационерите да разсрочат с три години емисията дългови книжа на компанията, която е гарантирана с проекта “Св. Иван Рилски” в Банско. Предложението обаче преди това ще трябва се гласува на общо събрание в края на април.

Освен разсрочването ще се предложи и по-висока лихва. “Тези действия се предприемат с цел повишаване на ликвидността, намаляване на текущите разходи и по-доброто функциониране на компанията”, коментира Маню Моравенов, изпълнителен директор на компанията.

От “Феърплей пропъртис” ще запазят правото да изплатят 100% от облигационната емисия при всяко от лихвените плащания на всеки шестмесечен период до 15 август 2014 г., когато заедно с купонната част ще изплатят и последните 2 млн. евро от главницата. Новата лихва ще бъде шестмесечният EURIBOR с добавка от 4.00%, но не по-малко от 7.25%, докато текущата е шестмесечният EURIBOR с добавка от 4.00%, но не по-малко от 6.75%, което е с половин процент повече.

Още лятото стана ясно, че “Феърплей пропъртис” ще се опита да предоговори и главниците по банковите си кредити, и рефинансиране на задълженията по облигационната си емисия. В момента договорите за продажба на апартаменти в “Санта Марина” в Созопол и в комплекса “Св. Иван Рилски” в Банско намаляват.

Това са основните постъпления за фонда и така на фона на ликвидната криза и ограниченото кредитиране разсрочването на задълженията по емисии изглежда донякъде логично.

На общото събрание на акционерите ще бъде гласувано и изплащането на дивидент за 2010 г., ще се гласува и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за миналата година, доклад на одитора, освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 г. и др.

От днес “Феърплей пропъртис” отпада от индекса, отразяващ сектора на фондовете за имоти BG REIT. В петък акциите на дружеството поскъпнаха с 1.59% до 0.32 лв. за брой.

Източник: Дневник.бг

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

One Response to “Феърплей пропъртис” иска да удължи срока на облигациите си

  1. Brianna says:

    Nice to read your blog

Leave a Reply to Brianna Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>