Идеи

За да не пропусна да отразя по някакъв начин събитията от последните дни ще споделя какво ми хрумна. Хрумна ми, че с на Кирил Рашков парите, които би трябвало да му бъдат взети от държавата заради, това че не е знаел, че се плащат данъци, за да се поддържа икономиката на една държава, може да се направят много полезни неща за Българите-Роми. Например, би могло тези пари да отидат във фонд, който отпуска средства на български ромчета посещаващи учебните заведения. Да им се купуват учебници, униформи и изобщо издръжката за обучение. Може също така в домовете за деца, които са пълни с български ромчета да се направят образователни центрове, да се назначат учители, които да провежда обучения. Да им се даде хляб в ръцете на тези деца. Да се учат на занаяти и други полезни за бъдещето им неща.

Относно имотите му би било прекрасно да се използват за образователни центрове. Да се приспособят и да се използват. Ако той смени дома си с някой по-железен и с повече огради, решетки и униформени (би било добре и цялата му фамилия да го последва)то това означава, че тези имоти ще останат празни. Нека да се използват за нещо полезно.

Така след години ще дойде ден, в който няма да има и един не разбрал, не знаещ, не чул, не видял, „не бях аз” български ром. Всеки от тях ще знае, че се плащат: вода, ток, парно, газ, данъци и други разни.

Автор: Илияна Тодорова

This entry was posted in Publications and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>