Голяма възвръщаемост от отдаване на имоти на студентите във Великобритания

В сравнение с традиционните инвестиции, настаняването на студенти показа изключителна доходност и успех през изминалата година.  Според Студентски доклад на Найт Франк от 2012 година, възвръщаемостта от подобен вид търговска дейност е регулярна и постоянна през цялата година, което важи и за периода на кризата. В доклада се подчертава, че през Септември 2011 възвръщаемостта от настанените студенти е 11.5%, 13.5% през 2010 и все още води класацията на имотния пазар. Това се дължи на два фактора. Първият фактор, е че интереса към университетите на Великобритания е доста усилен в последните години, а вторият фактор е липсата специално обособени и построени за целта жилищни сгради.

Според Найт Франк, Великобритания е в добра позиция, която ще и позволи да се възползва от увеличаващият се брой чуждестранни студенти, които идват да следват. Предвижда се да се удвои този брой към 2025, тъй като във Великобритания се намират 5 от най-престижните университети в света.

Вземайки досега изложеното в предвид, следва да се отбележи, че в доклада също така им и повишаване на наемите в сектора – студентско настаняване. Раздвижването на този пазар не се отнася само за Лондон, въпреки че там е най-силно.  В градовете, където има повече от един университет, което предполага по-голяма концентрация на студенти, също има растеж. Един такъв град е Ливърпул.

This entry was posted in News and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>