Форма за запитване

Имена *:
Моб. телефон *:
Email *:

Данни за предлагания имот

Вид:
Адрес:
Допълнителна информация:

Услуги за собственици

Управление на недвижим имот:

Професионалното управление на недвижими имоти е посредническа дейност целяща установяването и реализирането на цялостния процес по отдаване и поддръжка на недвижимия имот.

Благодарение на дългогодишния си опит в тази сфера Прайм Естейтс дава възможност на собствениците на недвижими имоти да получат професионална консултация и по-голям избор относно инвестициите си.

Основната цел на Прайм Естейтс е да поддържа недвижимия имот на собственика в отлично състояние и да осигури максимална доходност от наем. За тази цел ние предлагаме следните услуги:

 • оценка на имота
  - нашият екип от специалисти ще проучи детайлно пазара на наемите в района на имотът Ви и ще определи оптимална цена с цел осигуряване на постоянна заетост и максимална възвръщаемост
 • намиране на наемател
  - безплатно рекламиране на имота в подходящи интернет сайтове, портали, печатни издания, директен маркетинг както и в изградената ни брокерска мрежа както и осъществяване на огледи с всички потенциални наематели
 • договор за наем
  - подписване на професионално изготвени договори за наем защитаващи максимално Вашият интерес с най-подходящия наемател; договорът обикновено се подписва за срок от 12 месеца, като наема се предоговаря в зависимост от пазарните условия за всеки нов наемен период
  - настаняване на наемателя; изготване и подписване на приемо-предавателен протокол за обзавеждането, обрудването и състоянието на имота
 • представителство
  - представляваме собственика пред държавни и общински органи и институции, както и пред общо събрание на собствениците на имоти в сградата, доставчици на комунални услуги, партньори и подизпълнители във връзка с поддръжката на имота
 • грижа за имота
  - периодични проверки на имота с цел опазването му; организиране освежаването и почистването на имота след всеки наемател при необходимост
 • финанси и счетоводство
  - подробни месечни отчети за приходите и разхоните на имота
  - събиране на наема през целия наемен период
  - контролиране на заплащането на комуналните такси
  - заплащане на данък сгради и такса смет (при изришно желание от страна на собственика)

Продажба на недвижим имот:

 • Консултиане:
  - Прайм Естейтс консултира продавача, за да може да определи реалната пазарна цена на предлагания имот към съответния момент и актуализирането й във времето спрямо пазарната конюнктура.
 • Реклама и маркетинг:
  - Прайм Естейтс осъществява маркетингова и рекламна стратегия по предлагането на имота с цел максимално бързо намиране на подходящите клиенти и максимално изгодното му реализиране. Ние осигуряваме публичност на Вашата оферта за продажба на недвижим имот чрез реклама във водещите печатни и интернет издания в областта на недвижимите имоти.
 • Оформяне на документация:
  - Прайм Естейтс изисква пълен набор документи от продавача, необходими за нотариалното прехвърляне на имота.
 • Съдействие до финализиране на сделката:
  - Прайм Естейтс защитава интересите на своите клиенти като осигурява необходимата юридическа и консултантска помощ до деня на нотариалното прехвърляне на имота и получаване на пълната стойност на продадения имот.
 • Огледи:
  - Наши служители провеждат огледи на имота с потенциални купувачи, предварително информирани за качествата на Вашия имот.
 • Сравнителен пазарен анализ:
  - Ние Ви даваме пълна информация за моментното състояние на пазара за недвижими имоти, като по този начин Вие можете да коригирате параметрите на офертата си, така че тя да бъде конкурентноспособна на този пазар.

Покупка на недвижим имот:

 • Консултиране:
  - Проучване на пазара за недвижими имоти към момента по зададени от купувача параметри, за да могат да бъдат напълно удовлетворени неговите изисквания.
 • Съдействие:
  - Прайм Естейтс съветва и подпомага клиента при избора на имот.
 • Оформяне на документация:
  - Прайм Естейтс подготвя пълния набор от документи за собственост на съответния имот и осъществява проверка за наличие на евентуални тежести (ипотеки, възбрани и пр.)
 • Съдействие до финализиране на сделката:
  - Прайм Естейтс оказва юридическа и консултантска помощ до деня на нотариално прехвърляне и получаване на нотариалния акт за новозакупения имот.
 • Реклама:
  - Ние обезпечаваме Вашата заявка за покупка на недвижим имот чрез реклама във водещите печатни и интернет издания в областта на недвижимите имоти.
 • Огледи:
  - Наши служители провеждат с Вас огледи на предварително подбрани и одобрени от Вас имоти, като Вие сте предварително информирани за качествата на всеки един имот.
 • Сравнителен пазарен анализ:
  - Ние Ви даваме пълна информация за моментното състояние на пазара за недвижими имоти, като по този начин Вие можете да коригирате параметрите на вашето търсене, така че да получите най-доброто от пазара.

Отдаване имот под наем:

 • Приемаме на заявката:
  - Проучване на предлаганите под наем недвижими имоти със сходни характеристики към дадения момент.
 • Сравнителен пазарен анализ:
  - Оказва помощ при формиране на икономически обоснована оценка на имоти, според пазарната конюнктура. Ние Ви даваме пълна информация за моментното състояние на пазара за недвижими имоти, като по този начин Вие можете да коригирате параметрите на офертата си, така че тя да бъде конкурентноспособна на този пазар.
 • Маркетинг и реклама:
  - Екипът на агенцията изготвя индивидуална рекламна стратегия при предлагането на обявения имот , ориентирана към максимално доброто му присъствие на информационни пазар за недвижими имоти и целяща намирането на максимално подходящ наемател. Ние осигуряваме публичност на Вашата оферта за отдаване под наем на недвижим имот чрез реклама във водещите печатни и интернет издания в областта на недвижимите имоти. 8. Наши служители провеждат огледи на имота с потенциални наематели, предварително информирани за качествата на Вашия имот.
 • Огледи:
  - Наши служители провеждат огледи на имота с потенциални наематели, предварително информирани за качествата на Вашия имот.
 • Оформяне на документацията:
  - Изискване на документ за собственост от Наемодателя и други съпътстващи документи, необходими при сключване на договор за наем.
 • Изготвяне на договор за наем:
  - Изготвяне на договор за наем според ЗЗД и взаимната договореност между страните.
 • Подкрепа и защитаване на интереса:
  - Агенцията защитава интересите на Наемодателя и оказва подкрепа през целия наемен период